среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie plot z plastyku na plot i furtkę sztachetowa nie wymaga pozwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu gminie prócz kilku wypadków.

Stawianie sztachetki z PCV na plot i furtkę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu gminie oprócz szczególnych przypadków.

Plotki plastikowe na plot i furtkę ogrodzeniowa nie przewyższające wielkości 2,2 m budowane miedzy dwoma graniczącymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności formalnych. Tyczy się to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów w sąsiedztwie dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ogrodzenie plastykowe na ogrodzenie i bramę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu winno określać rodzaj ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego montażu oraz zaplanowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia powinno się dodać deklaracje o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamysłach budowlanych i jeżeli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasem do budowy sztachety PCV na plot i bramę ogrodzeniowa zadane są wspierające uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje płotu można zacząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie uprzednio protestu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, jak zamierzane ogrodzenie plastykowe na plot i bramę ze sztachetek jest niezgodne z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej drogi. W sytuacji jak projektowane plot Winylowe na plot i bramkę ogrodzeniowaprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. przez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie przystąpienia do prac przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w przypadku ochoty pobudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий